Michał Krawczyk
Radca Prawny

Jeżeli mają Państwo pytania,
proszę o kontakt.
info@krawczyk.pl

W każdym uzasadnionym przypadku skontaktuję się z Państwem.

Michał Krawczyk
Legal Advisor

Should you have any questions
please email me.
info@krawczyk.pl

You will be contacted in all reasonable situations.